Tijdens deze themaviering zetten we de regel “bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen” centraal. Geen gemakkelijke opdracht! Misschien wel te veel gevraagd?

We gaan op zoek naar mogelijkheden. Daar, waar wij onze onvolmaaktheid erkennen, vinden we liefde en vergeving. Door liefde wordt het onmogelijke mogelijk, voorbij vijanddenken is  een plek van verbinding.

U bent van harte welkom in deze Mistralviering op zondag 19 februari om 10.00 uur in de Kruisherenkapel.

Voorgangers: Jeanne van Boxtel en Thea van Nistelrooij