Zoals reeds eerder aangekondigd had de Mistral Tekstgroep besloten te stoppen met het voorbereiden van vieringen. In de laatste viering van het seizoen, op zondag 10 juli, bedankte Mistralvoorzitter Ria Ooms de Tekstgroep:

“De tekstgroep Mistral heeft, vanaf de eerste viering die Mistral in de Kruisherenkapel heeft uitgevoerd, een belangrijke bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de maandelijkse themavieringen. Aanvankelijk werd er gebrainstormd over de inhoud en vervulde Rein Vaanhold de taak als inspirator, maar gaandeweg werd de tekstgroep steeds zelfstandiger. Bijna elke woensdag kwamen de leden bij elkaar Samen zochten en bespraken ze thema’s, lezingen, teksten en gedichten die voor de volgende Mistral themaviering bruikbaar konden zijn. Deze bijeenkomsten zijn door alle tekstgroepleden als zinvol, leerzaam en inspirerend ervaren.

Maar zoals bij elke clubje, wisselt het ledental, er haken mensen af en er komen weer mensen bij. Helaas zijn er de laatste tijd geen Mistralleden beschikbaar om wekelijks de tekstgroep te versterken. Hierdoor is de druk op de huidige tekstgroep te groot geworden. En als inspanning een belasting wordt, is dat een teken dat vernieuwing wenselijk is. Jammer genoeg houdt de tekstgroep na 35 jaar op te bestaan.

Dat betekent niet dat er geen Mistralvieringen meer gemaakt zullen worden. We gaan verder met voorgangers en wisselende Mistralleden die zich over de inhoud van een viering gaan buigen. De tekstgroep heeft afgelopen jaren vele ijverige leden geteld. Zonder namen te noemen willen wij hen allemaal hartelijk danken voor hun inzet.

Een bijzonder bedankje voor de langdurige en tot heden actieve leden is hier zeker op zijn plaatst. Daarom ontvangen Frans Jorissen, Anny Nota, Leo Rijkers en last but not least  Jacques Delemarre een attentie. Tekstgroep, wat zullen we jullie kennis en inbreng missen! Heel hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet!

Lijkt het je iets om met een groepje mensen een thema voor een viering te kiezen en daarbij teksten te zoeken? Dan nodigen wij je uit om je mee te doen! Aanmelden kan via het contactformulier op deze website of via het kapelbestuur en/of Mistralleden. De eerste themaviering na de zomervakantie is zondag 18 september om 10 uur. U bent van harte welkom.”