Als alles duister is, wie zorgt dan voor een lichtpunt in het leven? Gaan we bij de pakken neerzitten, of staan we weer op? Wat is er nodig om te verrijzen, om opnieuw aan het licht te komen? Daar is moed voor nodig, goede wil en vertrouwen. Daar is liefde voor nodig, voor de wereld en voor onszelf.

Door iets van Jezus te laten opstaan in onszelf, Hem te volgen op zijn weg van medemenselijkheid, komt ons menszijn aan het licht. Een nieuwe wereld opent zich, en er is een stem die klinkt: “Menslief, ik hou van jou!”

Op zaterdag 8 april, om 19.30 uur verzorgt het koor Mistral de viering van Paaszaterdag.

Sta jij op en vier je mee?

Voorganger: Erick Mickers