Op de eerste zondag van de vasten willen we stil staan bij onszelf. Elke mens wordt nu en dan naar de woestijn gedreven. Een plek waar alles ontbreekt, wat overbodig is en niet essentieel. Soms is die woestijn een cel, soms een ziekbed, een ruzie of een zonde. Je wordt op jezelf teruggeworpen… Je leert jezelf (en daardoor ook anderen) opnieuw ontdekken.

Koor Mistral o.l.v. Niels van Dalsum zorgt voor de muzikale invulling.

U bent van harte welkom op zondag 18 februari om 10.00 uur in de Kruisherenkapel!

Voorgangers:  Erick Mickers en Riki Schellekens