In januari stonden twee vieringen gepland:

  • Zaterdag 15 januari, een viering in de Petrusparochie in Uden: Mistral verheugde zich er op, maar de covid-maatregelen maken het niet mogelijk. Er zijn slechts 4 zangers toegestaan. In goed overleg met pastoor van de Laar is daarom besloten om deze viering uit te stellen naar een later datum. U hoort er ongetwijfeld méér van!
  • Zondag 16 januari, Mistralviering in de Kruisherenkapel: om dezelfde reden kan ook deze viering niet doorgaan.

Hopelijk zijn de restricties in februari opgeheven en kan Mistral weer voluit repeteren en zingen in de Kruisherenkapel. Deze viering staat gepland op zondag 20 februari. We gaan er vanuit dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten!!!