Tijdens een vergadering/kerstbijeenkomst van de Stichting Schoolsport is Mistrallid Frans Jorissen in het zonnetje gezet.

Hij kreeg uit handen van Harold van den Broek, loco-burgemeester van de gemeente Maashorst, de versierselen uitgereikt die horen bij een Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Frans is een gedreven man, die zich vastbijt in zaken die hij belangrijk vindt. Als vrijwilliger is hij al vele jaren actief bij de Stichting Schoolsport, Stichting Avond-4-daagse Uden en de Stichting Leergeld (die minder draagkrachtigen aan middelen helpt zodat hun kinderen op school niet belemmerd worden in hun ontwikkeling.) Ook was hij als vrijwilliger actief in Verzorgingshuis Sint Jan.

Daarnaast heeft Frans jarenlang een grote bijdrage geleverd aan de Tekstgroep van Mistral. Wekelijks werden de maandelijkse vieringen voorbereid en kwam Frans met veel ideeën en teksten die het ruim 2000 jaar oude verhaal in de huidige tijd plaatste. En dat bleek een grote kracht achter de Mistralvieringen te zijn.

Een lintje voor Frans is daarom méér dan verdiend voor het vele werk wat hij op meerdere fronten heeft verzet.

Frans, enorm bedankt voor jouw inzet, enthousiasme en stimulans bij Mistral!