Afgelopen maandag, 27 februari, is Frans rustig overleden in het bijzijn van zijn geliefden. Hij was al langer ziek, maar hij weigerde toe te geven. Tot het einde toe zette hij zich in als actief lid van diverse projecten. ‘Mijn ‘chemo-brein’ maakt het steeds moeilijker’ zei hij regelmatig. Maar dat belemmerde hem niet om toch door te gaan.

Frans was geen zingend lid van Mistral, maar was al bijna 15 jaar actief lid van de Tekstgroep die de vieringen voorbereidde. Zijn aandeel was zeer beleidsbepalend: hij verstond de kunst om het aloude verhaal van Jezus van 2000 jaar geleden te vertalen en om te zetten naar hier en nu. Die verbinding zette mensen aan het denken, zo bleek uit de reacties.

Als oud-onderwijzer wist hij veel teksten te schrijven die mensen raakten. Vaak in een bijeenkomst van de Tekstgroep werd hij stil, na enkele meningen te hebben gehoord. In stilte zat hij dan het gehoorde in teksten samen te vatten en schreef het op. Even later maakte hij zijn pennenvruchten openbaar en kreeg de tekstgroep weer inspiratie om verder te gaan. Dit heeft hij zolang mogelijk volgehouden.

In december werd Frans nog gehuldigd met een lintje, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast de Mistral Tekstgroep was Frans actief voor de Stichting Schoolsport, Avond-4-daagse en Stichting Leergeld. Als oud-onderwijzer was hij toch nog zeer betrokken bij de kinderen van nu.

We misten hem de laatste maanden al node. Maar hopelijk heeft hij nu de rust van het nieuwe Leven gevonden. Wij wensen Marianne, Ruben en Yvonne, Chantal en Bas en de kleinkinderen Mees en Tijn heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

De indrukwekkende afscheidsviering voor Frans was zaterdag 4 maart in de Kruisherenkapel.