Twee keer per jaar kwamen bewoners van de gesloten afdeling naar de Kruisherenkapel voor een korte Mariaviering, in mei en oktober. Er werden Marialiederen gezongen, kaarsjes opgestoken, mooie teksten gelezen, etc.

Door corona was dat niet mogelijk. Juist in deze tijd is daaraan behoefte.

Bij enkele Mistralleden is het idee ontstaan om een digitale viering te maken die in verzorgingshuizen (en ook daarbuiten) kan worden afgespeeld. Het doel was om de mensen hierbij te betrekken. Zo werd het geheel opgenomen in de Udense Kruisherenkapel. De bekende Marialiederen, gezongen door enkele Mistrallers, zijn ondertiteld zodat ze meegezongen kunnen worden. Kruisheer Rein Vaanhold praat met herkenbare symbolieken de liederen aan elkaar.

Er kunnen 2 vieringen worden bekeken:

Viering 1 rond Onze Lieve Vrouw ter Linde (Uden).

Viering 2 iets algemener van opzet rond Maria.