Het thema van de eucharistieviering op Kerstavond 24 december om 19.30 uur in de Kruisherenkapel is:

Groeien naar het Licht en tot bloei gekomen.

We komen samen in de kapel om de geboorte van Jezus te gedenken en om naar verhalen te luisteren. We zingen liederen en laten ons raken door het Licht van deze bijzondere nacht. Met dit nieuwe leven begint er ook iets nieuws in onszelf. We bloeien op door anders met elkaar om te gaan: vredelievend, tolerant en zorgzaam.

U bent van harte welkom om mee te zingen en te vieren!