20 mei 2019

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 190519-Jubileum-01-1024x751.jpg

Zondag 19 mei werd het jubileumjaar ingezet met een feestelijke eucharistieviering in de Kruisherenkapel. De viering werd voorgegaan door rector Rein Vaanhold osc en emeritus pastoor Inno Ponsioen. Beide heren droegen Mistral in de loop der jaren een warm hart toe en hebben ook met name de wisselende leden van de tekstgroep begeleid.

Tijdens de viering werd de Missa Mistral gepresenteerd, die speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd was door dirigent Niels van Dalsum. Uit de vele, positieve reacties kon worden opgemaakt, dat deze missa goed in het gehoor ligt en gemakkelijk mee te zingen is. Terecht maakte Rein Vaanhold Niels dan ook een groot compliment!

Tijdens zijn overweging legde Rein de kracht van muziek uit: “Muziek ontsluit, muziek maakt open, maakt je tot méér mens, tot dieper mens. Zeker met samen zingen  wordt je opgetild uit je eigen kleinheid en je wordt opgenomen in een veel groter geheel.”

Hij memoreerde de voorbereiding van de vieringen door de tekstgroep: “Boeiende gesprekken over wat ons raakt in de teksten van de komende viering. Er wordt gestoeid met die teksten, met de vraag in het achterhoofd: wat willen we overbrengen, waar gaat het over? Wat roept het bij onszelf op?”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 190519-Jubileum-02-1024x768.jpg

Ook memoreerde Rein aan de Kerstlunch die Mistral organiseerde in de kapel. Eenzame mensen werden toen uitgenodigd om kerst te vieren. Het deed het hen heel goed. “Woorden werden omgezet in daden!”, aldus Rein.

Na afloop van de viering werd geanimeerd nagepraat door vele bezoekers en koorleden onder het genot van een kopje koffie en een heerlijke traktatie, die door Jumbo De Laak beschikbaar was gesteld. Tegen half een toog het koor naar de overkant (Jambon), waar hen een glaasje champagne en een heerlijke brunch wachtte. Ook de partners waren hierbij uitgenodigd.

In de viering werd de collecte bestemd voor Mistral. In de komende weken zal er een bestemming voor worden gezocht.

(Foto’s: Joos van Hees en Hidde Nota.)