Op Palmpasen verzorgde Mistral een heel bijzondere viering in de Kruisherenkapel. Als thema was gekozen: ‘De weg wijst zichzelf…’.

Bij binnenkomst kregen alle bezoekers een rugzakje uitgereikt met een palmtakje en een boekje, getiteld ‘God doet niets’ (geschreven door koorlid Erick Mickers). Het koor zat bij aanvang tussen de bezoekers en kwam bij aanvang al zingend naar voren. Teksten, zang, muziek en beelden wisselden elkaar af en vormden één geheel.

Essentie van de inhoud van de viering was, dat iedereen wel een rugzak in het leven heeft, vergelijkbaar met de lijdensweg van Jezus. ‘Kijk omhoog, naar de zon, naar het licht’ was de boodschap. Een indrukwekkende boodschap die menigeen ontroerde…