Jaarlijks houdt Mistral een Algemene LedenVergadering. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar activiteiten in het nieuwe jaar. En natuurlijk legt onze penningmeester verantwoording af over het beheer van, met name, de contributiegelden. Hoewel er twee bestuursleden aftredend waren en zich herkiesbaar stelden, melden zich twee nieuwe bestuursleden.

Een ander belangrijk agendapunt was de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar waren er drie leden 25 jaar lid van het koor, t.w. Sjan van Lanen, Ria van der Avoird en Jacques Delemarre. De versierselen (een hanger voor de dames en een dasspeld voor de heer) werd door penningmeester Karin Klösters uitgereikt. Jacques moest helaas verstek laten vanwege een griepje en daarom nam Dori de dasspeld voor haar man in ontvangst.