In deze dagen zien we dat binnen ons koor velen te maken krijgen met verdriet heel dichtbij.

Voor zover woorden ertoe kunnen doen, hierbij een gedicht dat ik vanavond heb geschreven.

Woorden van troost

Woorden van troost,

kennen zelden een geluid

Ze worden uitgesproken,

door te luisteren naar de stilte

en de wanhoop in de kilte,

van het hart, dat schreeuwt het uit.

 

Als je liefste lief moet sterven

en de afstand is te groot

om een eindje mee te lopen

naar een onvermijdelijk heengaan

als de tijd niet meer wil stilstaan

en alle wegen lopen dood.

 

Komt het dan pas bij je binnen

lege stoel, geen tegenspraak

Gaat het leven door met leven,

is het haast niet bij te benen,

waaraan kun je zin ontlenen?

Heel je toekomst die ligt braak.

 

Versta de warmte van de ander

van een luisterend hart en oor

en vertel hen de verhalen

alles wat je hebt beleefd

je lief heeft niet voor niets geleefd

en zegt je; ‘liefste lief, leef door’.

Niels