Daar vloog van hoog een duif me tegemoet;

een vederlichte trilling raakte mijn wezen zoet;

en in mijn diepste ziel

kwam een gloed van schone woorden binnen,

ik had ze nooit kunnen verzinnen,

ik dacht nog: God is goed.

En ik heb geknield de hemel lof geprezen

en ik wist plots weer in ’t vol besef dat het de Geest is

die het leven leidt

en dat de tijd zonder Gods Wijsheid niet gedijt.

Ja, ik was geraakt

en diep van binnen is de liefde opgestaan,

want dit staat er geschreven:

zonder de liefde krijgt ge het leven niet gedaan;

wie liefheeft, heeft de eeuwigheid,

gaat heen en zegt het voort!

Ja, zo heb ik het gehoord.

 

Ine Verhoeven

(met dank aan José)