Het bestuur van de Kapelgemeenschap heeft, na de corona-persconferentie van vandaag, het volgende bekend gemaakt:

Beste bezoekers van de vieringen van de Kapelgemeenschap Ter Linde in de Kruisherenkapel, 

Nieuwe Coronasituatie:

Op de persconferentie van vandaag, 18 december 2021 is duidelijk geworden dat de lock down met de maatregelen gericht zijn op zo min mogelijk contacten, omdat men bang is voor een snelle verspreiding van de Omikron variant. Het bestuur van de kapelgemeenschap heeft altijd de veiligheid voor de kapelgangers vooropgesteld, dus wij hebben besloten om de vieringen vanaf vandaag, dus beginnende met de viering van morgenvroeg te cancelen. Er zijn tijdens de lockdown geen vieringen in de kapel, ook niet met Kerst. We gaan nog onderzoeken of een livestreamviering mogelijk is met Kerst, maar dat is voor de koren ook erg belastend. We houden u daarvan via de mail of via de website op de hoogte. 

Namens het bestuur,

Johan v.d. Leest

Kortom: Géén vieringen met ingang van zondag 19 december 2021!