In de Goede week verzorgt Mistral twee vieringen.

PALMPASEN op zondag 10 april om 10.00 uur

De weg wijst zichzelf…..

Dit jaar verzorgt Mistral in de Kruisherenkapel een eigentijdse viering. Daarbij staat het passieverhaal van de mens centraal.

Bij het passieverhaal denken de meeste mensen alleen aan het lijdensverhaal van Jezus.

Maar elk mens heeft zo zijn of haar eigen kruis te dragen. Of met andere woorden, wie heeft er nu géén rugzak te dragen in het leven?

Dat heeft niets met geloof te maken, maar alles met leven. Dat leven wordt gevierd.

We luisteren naar het levensverhaal van onszelf, afgewisseld met muziek en zang, om met passie opnieuw op weg te gaan.

U bent van harte uitgenodigd!

PAASWAKE op zaterdag 16 april om 19.30 uur

Het Paasfeest is van oudsher het hoogtepunt van de Goede week!

De verrijzenis van Jezus is de start van een nieuw Leven. Een nieuw begin, na een moeilijke tijd. Een hoopvolle kans, als men de moed verloren heeft.

Pasen is het feest, dat sterker is dan de dood.

In deze viering is het thema: “We breken de hemel open”. Centraal staan het Licht, de Paaskaars en het water.

Uiteraard bent U van harte welkom!

Voorgangers: Jeanne van Boxtel en Jeanne van de Leest