In tegenstelling tot wat u gewend bent, is deze laatste viering van het seizoen niet op de derde zondag, maar op de 2de zondag, 10 juli.

We sluiten dit seizoen vóór de vakanties af, maar ook de Tekstgroep, die sinds jaren (35 jaar!) de vieringen inhoudelijk voorbereidde, gaat stoppen. De druk op een kleiner wordend groepje mensen om iedere maand een nieuwe viering te maken, is te groot geworden.

Dit betekent niet, dat er in de toekomst geen Mistralvieringen meer zullen zijn: er is een nieuwe constructie bedacht, waarbij verschillende groepjes koorleden de vieringen gaan voorbereiden. De eerste is op zondag 18 september.

Informatie over de viering van zondag 10 juli: zie de kop ‘Durven loslaten en opnieuw beginnen‘.