We vieren dit jaar Allerzielen niet op donderdag 2 november, maar op zondag 29 oktober om 10.00 uur.

Het thema van deze viering is: Uit het oog, maar niet uit het hart.
We staan deze dag met elkaar stil bij alle dierbare overledenen. We noemen de namen van hen die het afgelopen jaar zijn
bijgeschreven in het boek van het leven van onze kapelgemeenschap.
Iedereen krijgt de kans om een kaarsje aan te steken en even stil te staan bij hen die we missen.

Een kleine bezetting van Mistrallers zal deze viering muzikaal omlijsten.