Tegenwoordig doet in bedrijven en opleidingen een nieuwe term opgang: Eigenaarschap. Daarmee wordt bedoeld dat medewerkers en leerlingen/studenten verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de taken waarvoor ze staan. Dat ze vanuit een intrinsieke motivatie er voor willen zorgen ‘dat het goed komt’.

In het evangelie van vandaag geeft Jezus aan wie Hij wil zijn: de Goede Herder; een herder die zijn schapen kent en zijn schapen kennen hem. Hij wil zijn kudde naar rijke weiden leiden en heeft daar alles voor over. We gaan in deze viering op zoek naar de diepe betekenis van ‘eigenaarschap’, zoals Jezus die toont. Hoe kunnen wij Hem hier volgen? Hoe kunnen ook wij zeggen “Hier ben ik”, klaar om te doen wat van me gevraagd wordt!

In deze Mistralviering zingt het koor weer o.l.v. Niels van Dalsum.

Kruisherenkapel, zondag 21 april om 10.00 uur. U bent van harte welkom!!!

Voorbereiders/-gangers: Johan van der Leest, Riki Schellekens, Jeanne van Boxtel