De Mistralvakantie zit er op en op zondag 17 september is de eerste Mistralviering van het nieuwe seizoen in de Kruisherenkapel. Aanvang 10.00 uur.

Het thema van Pax voor deze vredesweek is:  (ON)VREDE EN NU? In deze viering in de vredesweek gaan we op zoek naar onvrede en wat wij zelf kunnen doen toch om vrede te reiken.

Het onderwerp wrok komt aan de orde, en dat speelt heel vaak een rol bij onvrede. Soms kan wrok overgaan in wraak. In de Bijbellezingen van vandaag lezen we over wrok en ook over vergeving: 70 maal 7 keer….. geeft Jezus aan.

Hoe verhouden wij ons daartoe? Hoe gaan we om met de woorden uit het onze vader: en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een anderen hun schuld vergeven moeilijk onderwerp, doen wij dat wel, vergeven wij de schulden van anderen? Een beklemmend onderwerp en zeker een onderwerp waar we vaak met afschuw over horen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om er bij te zijn.

Deze viering is voorbereid door Jeanne van Boxtel, Johan van de Leest en José Kuppen

Méér informatie: PAX (paxvoorvrede.nl)