Nieuws

Mistrallid Jan Uijen overleden

 

6 juni 2021

 

Op 3 juni overleed na een langzaam afnemende gezondheid, het oudste Mistrallid Jan Uijen.

Ruim 10 jaar was hij een zeer gewaardeerde bas in ons koor.

Dinsdag wordt hij in een besloten viering uitgedragen.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies. Hij zal zeker gemist worden, ook in ons koor!

 

 

Corona - Covid-19

 

6 november 2020

 

Als gevolg van de negatieve ontwikkelingen rond het coronavirus, met name t.a.v. koren, kan ook Mistral niet repeteren en ook niet optreden.

Mistral staat te springen om weer te beginnen, zodra het groene licht wordt gegeven en de situatie weer veilig is. Achter de schermen wordt het contact tussen de leden geactiveerd via apps. Zo blijven Mistralleden met elkaar in contact en op de hoogte van elkaars lief en leed.

Iedereen hunkert er naar om weer te mogen zingen en elkaar te ontmoeten in goede gezondheid. Of dit nog vóór Kerstmis gebeurt….?????   We hopen het, maar we moeten afwachten…

Mistral wenst u alle goeds en vooral veel gezondheid voor uzelf en voor uw dierbaren!

 

Mistralviering op Vredeszondag: anders dan anders

 

25 september 2020

 

Zondag 20 september was de eerste keer sinds februari, dat er weer een Mistralviering kon zijn. De corona-uitbraak maakte dat onmogelijk.

En ook nu nog steeds is voorzichtigheid geboden. Daarom heeft Mistral op Vredeszondag ook niet live gezongen.

Er is naar een oplossing gezocht om de viering een Mistralsfeer mee te geven: de repetities zijn weer begonnen (met in achtneming van de coronaregels) en tijdens die repetities werden opnamen gemaakt die tijdens de viering werden weergegeven.

Natuurlijk is live-zingen veel mooier, maar deze oplossing werd als een waardige oplossing ervaren door de aanwezigen.

 

TOEKOMST

 

Niemand kan voorspellen hoe de toekomst er uitziet. Het Mistralbestuur heeft daarom besloten om voorlopig niet live te zingen omwille van de veiligheid. Komende Mistralvieringen zal dus van deze optie gebruik worden gemaakt. Wanneer het weer verantwoord is, zal Mistral weer live in de vieringen gaan zingen.

 

Hoe het op Vredeszondag klonk, kunt u beluisteren in onderstaande compilatie (Let wel: het is géén CD-opname…):

 

Herinneringsboom

29 mei 2020

Uden was het episch centrum van de corona met een ongekend hoog aantal slachtoffers. Dit was voor Christine Veldhoen Uitvaartzorg aanleiding om iets te doen voor de vele families die van iemand afscheid hebben moeten nemen. Samen met de Gemeente Uden is besloten om een Herinneringsboom te planten ter nagedachtenis aan hen die zo verschrikkelijk gemist worden. De Herinneringsboom, een Katsuraboom met hartvormige blaadjes, werd geplant bij de Verhalenbank achter de Petruskerk.

Dit gebeurde digitaal op zaterdag 30 mei 2020.

Aanvankelijk wilde men het live ter plekke doen bij de Verhalenbank (mozaïekbank) achter de Petruskerk. Maar gezien de grote, te verwachten belangstelling is daar vanaf gezien.

Een registratie van dit gebeuren werd zaterdag 30 mei live uitgezonden via de website www.metliefdeterugkijken.nl.

De boom werd gezegend door Pastoor John van de Laar en ook burgemeester Henk Hellegers hield een toespraak. Vanuit Mistral was er ook een bijdrage met een kleine delegatie. Helaas was het nog niet mogelijk om dit met het hele koor te realiseren, vanwege de corona-voorschriften…

Deze uitzending is overigens nog steeds terug te kijken via de hierboven vermelde link.

 

Mariaviering met Mistrallers

29 mei 2020

Twee keer per jaar kwamen bewoners van de gesloten afdeling naar de Kruisherenkapel voor een korte Mariaviering, in mei en oktober. Er werden Marialiederen gezongen, kaarsjes opgestoken, mooie teksten gelezen, etc.

Door corona was dat niet mogelijk. Juist in deze tijd is daaraan behoefte.

Bij enkele Mistralleden is het idee ontstaan om een digitale viering te maken die in verzorgingshuizen (en ook daarbuiten) kan worden afgespeeld. Het doel was om de mensen hierbij te betrekken. Zo werd het geheel opgenomen in de Udense Kruisherenkapel. De bekende Marialiederen, gezongen door enkele Mistrallers, zijn ondertiteld zodat ze meegezongen kunnen worden. Kruisheer Rein Vaanhold praat met herkenbare symbolieken de liederen aan elkaar.

Er kunnen 2 vieringen worden bekeken:

Viering 1 rond Onze Lieve Vrouw ter Linde (Uden).

Viering 2 iets algemener van opzet rond Maria.

 

Mistrallers verrast met een attentie

17 mei 2020

 

Corona-tijd is een rare tijd: zo zie en spreek je elkaar als koor minstens wekelijks, en zo wordt het een vluchtige ontmoeting in het dorp bij het boodschappen doen.

Natuurlijk worden we op de hoogte van elkaars wel en wee via de app, maar toch is dat anders.

Dit weekend werden de Mistrallers verrast met post van het bestuur. In de envelop zat een schrijven op een smoezelig uitziend papiertje en met een foto van Mistral. Maar wat schetste onze verbazing? Dit papiertje moet je in de grond stoppen, water geven en als het goed is komen daar Vergeet-me-nietjes uit!

Zéér attent van het bestuur om de goede band binnen Mistral vast te houden!

Zoals terecht werd opgemerkt: “Wat hebben we toch een warm koor!” Met deze zaadjes werden we daar nog eens goed aan herinnerd!

 

Er zijn nog geen vooruitzichten, wanneer we weer kunnen gaan zingen. Vieringen met zang zijn helaas nog niet aan de orde. Hopelijk mogen we na de vakantie weer zingen, want we missen het…

 

En nee, Kees: de zaadjes hoef je niet uit het papier te peuteren! Gewoon water geven!

 

Mistral en corona

3 mei 2020

Op 11 maart kwam het bericht dat Mistral niet meer bij elkaar mocht komen voor repetities en vieringen. Het was een vreemde gewaarwording. 

Nu, bijna twee maanden verder, is er nog steeds geen zicht op wanneer repetities en vieringen hervat kunnen worden. 

Ook in het koor heeft corona zijn sporen genadeloos achtergelaten. Dan besef je hoe erg het is, om geen arm om de ander heen te kunnen slaan.

De koorleden staan natuurlijk continue in contact met elkaar via de speciale Mistral-App, maar hunkeren om elkaar weer levende lijve te ontmoeten en weer samen te zingen. Net als iedere andere organisatie zullen we op het groene licht moeten wachten en hopen u weer snel te mogen ontmoeten…

 

Toch Paasviering in Kruisherenkapel

7 april 2020 – update 11 april 2020

Het corona-virus maakte het niet mogelijk om een paaswake te vieren in de kapel. Maar toch is er een paasviering gehouden op zaterdag 11 april om 19.30 uur. 

Voorgangers waren Mechteld Mickers en Henk Trimbach. Niels van Dalsum verzorgde de muzikale invulling.

Omdat er geen bezoekers in de kapel mochten zijn, was deze viering via live-stream te volgen. Het geluid liet nog te wensen over, maar dit wordt bij toekomstige live-streams sterk verbeterd.

Ook is een audiobestand van deze viering te beluisteren:

De teksten van de viering kunt u hier downloaden:

200411 Viering van het licht

 

Minstens tot 1 juni geen Mistralvieringen

28 maart 2020

Inmiddels is er weer een aanpassing: omdat alle reguliere vieringen in de Kruisherenkapel tot 1 juni niet mogelijk zijn, zijn ook alle activiteiten van Mistral tot die datum stil komen te liggen.

Dus ook rond Pasen en Pinksteren wordt er niet door Mistral gezongen.

Hopelijk zijn de stemmen dan weer snel opgewarmd!

 

Nieuwe rubriek: Bemoediging

22 maart 2020

In dit onzekere Corona-tijdperk is er juist behoefte aan positieve, inspirerende en bemoedigende geluiden. Mistral kan dat helaas op dit moment niet in vieringen laten horen. 

Daarom is een nieuwe rubriek aan deze website toegevoegd, waarin positivisme de boventoon voert. 

Mocht u een bijdrage hebben, stuur deze dan via het contactformulier naar de redactie. Belangrijk is, dat deze bijdrage openbaar gepubliceerd mag worden met bronvermelding.

 

Stel je open voor elkaar!

3 maart 2020 – Update 11 maart 2020

Helaas is besloten om deze viering te cancellen i.v.m. de ontwikkelingen rond het Corona-virus.

Dat is het thema voor de viering op zondag 15 maart om 10.00 uur. Het past binnen het algemene thema van de Kapelgemeenschap in de Veertigdagentijd: “Openbreken”.

Al spreken we allerlei talen, maar we laten de liefde en begrip voor elkaar niet toe,

dan zijn onze woorden leeg en krachteloos. Als we merken dat mensen respectloos worden behandeld, en we nemen het niet voor hen op, dan vergeten we de essentie van het leven.

We willen eigenlijk mensen zijn, die goed doen, anderen nabij zijn.

We willen een steun voor anderen zijn en ons open stellen voor hen.

Maar hoe gaat dit ons lukken?

U bent van harte welkom bij deze viering.

 

Ook JIJ hoort erbij!

31 januari 2020

Soms lopen wij mensen voorbij, zonder acht op hen te slaan. Of we mijden bepaalde mensen. We kunnen daarmee anderen in een isolement plaatsen. Door geen aandacht aan hen te besteden, lijken ze niet te bestaan voor ons.

Maar omgekeerd voel jij je misschien buiten gesloten. Alsof je er niet bij hoort. Jezus leert ons anderen op te nemen in de gemeenschap, niemand uitgezonderd. Wat doet zijn liefdevolle omgang met mensen? Wat doet dit met ons?

De Mistralviering op zondag 16 februari kreeg als titel: Ook jij hoort erbij!

U bent van harte welkom bij deze viering.

 

Op zoek naar God

5 januari 2020

Dat is het thema van de Mistralviering op zondag 19 januari om 10.00 uur.

Soms denk je dat je iemand goed kent, maar later zie je dat je je een beetje hebt vergist. Die mens verraste je nog echt. Je gaat dan wat secuurder kijken.

Maar hoe zit dat met de zachte kracht, die wij God noemen? Waar is hij te vinden? Hoe werkt hij door in ons leven? Hoe kan hij ons aansturen?

 

In deze viering wordt ook kruisheer Rob Stigter (80) herdacht, die op 2 januari zeer onverwacht overleed in Bandung (Indonesië).

U bent van harte welkom om mee te zingen en te vieren!

 

Kerstavondviering met het koor Mistral

17 december 2019

Het thema van de eucharistieviering op Kerstavond 24 december om 19.30 uur in de Kruisherenkapel is:

Groeien naar het Licht en tot bloei gekomen.

We komen samen in de kapel om de geboorte van Jezus te gedenken en om naar verhalen te luisteren. We zingen liederen en laten ons raken door het Licht van deze bijzondere nacht. Met dit nieuwe leven begint er ook iets nieuws in onszelf. We bloeien op door anders met elkaar om te gaan: vredelievend, tolerant en zorgzaam.

U bent van harte welkom om mee te zingen en te vieren!

 

Groeien naar het Licht:

Wees niet bang, vind sporen van hoop en vrede!

28 november 2019

Woord en Gebedsviering op zondag 15 december om 10.00 uur.

Groeien naar het Licht is dit jaar het hoofdthema van de Adventsvieringen. In deze viering staat het thema “Wees niet bang, vind sporen van hoop en vrede!” centraal.

In deze donkere adventstijd willen we geloven dat het goed komt met onze wereld. Dat het licht zich weer laat zien en ons leven verlicht op moeilijke dagen. We willen ons niet van de wijs laten brengen door tijdelijke tegenslagen maar we hopen op troost en bemoediging. Mensen in de verdrukking zoeken naar lichtpuntjes en helpende handen.

Ook wij zoeken op weg naar Kerstmis het Licht en maar waar is dat te vinden? Kunnen wij zelf een bron van Licht zijn?
Hierbij willen we stilstaan in deze viering.

U bent van harte welkom om mee te zingen en te vieren!

 

Mistral verzorgt Kerstconcert in De Tweesprong

19 november 2019

Op 15 december a.s. verzorgt Mistral een Kerstconcert voor de afdelingen Aalstgraaf en Meerkensloop (beschermd wonen BrabantZorg) van Huize St. Jan in Uden.

Het concert vindt plaats in De Tweesprong en is bedoeld voor bewoners en hun familieleden en personeel. Het concert begint om 14.30 uur en duurt tot 15.30 uur.

CADEAU

Tijdens het concert zal Mistral een cadeau aanbieden aan de bewoners en het personeel van de afdeling beschermd wonen. Dat cadeau is mogelijk gemaakt, door de vrije giften van bezoekers aan ons 50-jarig jubileumconcert op 6 oktober jl. Het is een concreet cadeau, waar de bewoners veel plezier van zullen hebben.

 

Wat onze tijd nodig heeft...

5 november 2019

Woord en Gebedsviering op zondag 17 november om 10.00 uur.

In deze tijd van veel veranderingen, onzekerheden en klimaatproblemen en maken we ons zorgen om onze toekomst.
Hoe gaat het verder met onze aarde? Welke kansen liggen er nog? Wat kan onze bijdrage hieraan zijn?
Hoe komen we op voor de mensen, die na ons komen? Wat hebben we onze kleinkinderen te bieden?
Hierover willen we nadenken in deze viering.

U bent van harte welkom!

 

Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ter Linde: Maria, wie is zij?

11 oktober 2019

Woord en Gebedsviering op zondag 20 oktober om 10.00 uur.

Zo’n 700 jaar geleden stond er een Mariabeeld in een lindeboom, hier op de plek van de Kruisherenkapel.
Sinds die tijd kwam er een verering op gang van Onze Lieve Vrouw ter Linde. Er werden wonderen aan haar toegeschreven.
In de loop der eeuwen brachten veel bedevaartgangers van heinde en verre een bezoek aan de Udense Lieve Vrouwe, ‘Behoudenis der kranken’.
En nog steeds heeft Onze Lieve Vrouw een speciaal plekje in het hart van veel mensen.
Elke dag worden er bij haar beeld kaarsen gebrand door jong en oud.
We vieren het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ter Linde. We staan stil bij de vraag: ‘Maria, wie is zij eigenlijk?’.
Wat betekent zij nu nog voor ons? Waarom zoeken we haar op, hier in deze kapel? Welk gevoel geeft zij ons? Wat zoeken we precies bij haar?
Mistral zingt natuurlijk een aantal mooie Marialiederen.

U bent van harte welkom!

 

Jubileumconcert: 'oorstrelend en hartverwarmend'

7 oktober 2019

Zo werd het jubileumconcert van Mistral op 6 oktober omschreven. Ook voor het koor was het bijzonder. Het woord ‘verbindend’ werd genoemd. En dat is wat Mistral probeert te zijn. Om een beetje van de sfeer tijdens dit concert te proeven: Lees hier méér.

 

Jubileumconcert 6 oktober komt in zicht

23 augustus 2019

Na de feestelijke jubileum-eucharistieviering op 19 mei, organiseert het Mistral een bijzonder concert op zondag 6 oktober in de Kruisherenkapel.

De vakantie is voorbij en dat betekent dat er koortsachtig gewerkt wordt aan het jubileumconcert van het 50-jarige Mistral. Naast de medewerking van Stan Verwegen, een bijzondere, allround muzikant, is ook feestband De Dop van de partij!

Mistral is trouwens uitgebreid met een 15-tal oud-leden. Tijdens de eerste gezamenlijke repetitie spatte het enthousiasme er vanaf!

Mistral, uitgebreid met 15 oud-leden

Het belooft een bijzonder concert te worden! Zorg dat u er bij bent, want dit concert mag u niet missen.

 

Jubileumjaar geopend met feestelijke viering

20 mei 2019

Zondag 19 mei werd het jubileumjaar ingezet met een feestelijke eucharistieviering in de Kruisherenkapel. De viering werd voorgegaan door rector Rein Vaanhold osc en emeritus pastoor Inno Ponsioen. Beide heren droegen Mistral in de loop der jaren een warm hart toe en hebben ook met name de wisselende leden van de tekstgroep begeleid.

Tijdens de viering werd de Missa Mistral gepresenteerd, die speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd was door dirigent Niels van Dalsum. Uit de vele, positieve reacties kon worden opgemaakt, dat deze missa goed in het gehoor ligt en gemakkelijk mee te zingen is. Terecht maakte Rein Vaanhold Niels dan ook een groot compliment!

 

Tijdens zijn overweging legde Rein de kracht van muziek uit: “Muziek ontsluit, muziek maakt open, maakt je tot méér mens, tot dieper mens. Zeker met samen zingen  wordt je opgetild uit je eigen kleinheid en je wordt opgenomen in een veel groter geheel.”

Hij memoreerde de voorbereiding van de vieringen door de tekstgroep: “Boeiende gesprekken over wat ons raakt in de teksten van de komende viering. Er wordt gestoeid met die teksten, met de vraag in het achterhoofd: wat willen we overbrengen, waar gaat het over? Wat roept het bij onszelf op?”

Ook memoreerde Rein aan de Kerstlunch die Mistral organiseerde in de kapel. Eenzame mensen werden toen uitgenodigd om kerst te vieren. Het deed het hen heel goed. “Woorden werden omgezet in daden!”, aldus Rein.

 

Na afloop van de viering werd geanimeerd nagepraat door vele bezoekers en koorleden onder het genot van een kopje koffie en een heerlijke traktatie, die door Jumbo De Laak beschikbaar was gesteld. Tegen half een toog het koor naar de overkant (Jambon), waar hen een glaasje champagne en een heerlijke brunch wachtte. Ook de partners waren hierbij uitgenodigd.

In de viering werd de collecte bestemd voor Mistral. In de komende weken zal er een bestemming voor worden gezocht.

(Foto’s: Joos van Hees en Hidde Nota.)

 

Mistral tijdens de Herinneringsmiddag van Christine Veldhoen

 

7 april 2019

Voor de 9de keer organiseerde Christine Veldhoen Uitvaartzorg op 7 april een Herinneringsmiddag in de Kruisherenkapel voor mensen die afgelopen jaar een geliefde verloren. Deze keer was het thema:

Heb het leven lief

pak de liefde vast en verlies haar niet.

Drie sprekers, waaronder Christine, vertelden een heel persoonlijk en indrukwekkend verhaal over hun hun afscheid van een dierbare en hoe ze hun leven daarna weer op oppakten. In de bomvolle kapel kon je een speld horen vallen.

Deze verhalen werden muzikaal omlijst door Marijn Brouwers (o.a. bekend van Evita), begeleid door Marc Peter van Dijk, piano, die enkele prachtige aansluitende liederen zong van o.a. Frans Halsema en Toon Hermans. Dit werd afgewisseld met enkele mooie a-capella liederen gezongen door Mistral o.l.v. Niels van Dalsum. Niels en José Kuppen (dwarsfluit) vulden dit schitterend aan met passende instrumentale muziek.

Zing, vecht, huil, bid,…

Het programma werd afgesloten door Marijn, Marc Peter, Mistral en alle medewerkers van Christine Veldhoen met het lied ‘Zing, vecht, huil, bid…’ van Ramses Shaffy. Niels zou zeggen: ‘Kippenvel!’. Na afloop kwamen de vele positieve reacties los van de aanwezigen!

Al met al een zéér indrukwekkende bijeenkomst!

Méér foto’s: klik hier. (Klik op de foto voor een vergroting)

Beluister een korte impressie van de Mistral-bijdrage:

 (Geluid aanzetten)

 

Uden Laat Van Zich Horen 2019

(Klik op de foto’s voor een vergroting)

17 maart 2019

Zondagmorgen zong Mistral in een indrukwekkende viering in de Kruisherenkapel. 

Dirigent Niels van Dalsum (r), Cora van Nieuwenburg (aan de piano) en fluitiste José Kuppen.

Daarna toog het koor naar Theater Markant in Uden.

Onvoorstelbaar hoeveel talent in Uden aanwezig is! En die middag verzamelde al dat talent zich inMarkant. Op verschillende podia kwam alle talent volledig tot zijn recht en het toegestroomde publiek genoot dan ook met volle teugen!

Mistral zong in de theaterzaal, samen met Barbershop Quadruppel en de Udense Big Band Kunst&Co. Binnen anderhalf uur kwamen de 3 muziekgroepen drie maal aan bod, een afwisselend concept dat ook voor het publiek zeer aantrekkelijk was.

Mistral (links achter), Barbershop Quadrupel (linksvoor), BigBand Kunst&Co (rechts achter) op het podium.

Mistral bracht een gevarieerd repertoire: Afrikaans, Engels, Russisch en Nederlands. Dat werd door het aanwezige publiek gewaardeerd. De reacties waren zeer positief!

Het was ook leuk om oude koorleden te ontmoeten. Hopelijk zien we ze dit jaar nog terug bij de jubileumactiviteiten!

 

Veel dank aan de geweldige organisatie, vrijwilligers en natuurlijk aan Markant! Wij kijken uit naar de volgende UdenLaatVanZichHoren!