NIELS VAN DALSUM, 40 jaar DIRIGENT

Niels was en is nog steeds MUZIEK. Hij was als verpleegkundige werkzaam in het St. Jozefziekenhuis in Veghel. In 1984 werd hij gevraagd om het stokje over te nemen van een zuster, die het gelegenheidskoor dirigeerde. Dat was eigenlijk het begin van zijn muzikale carrière. Toen al kon hij niet…

Komende vieringen

Eerste Pinksterdag (19 mei) was de laatste Mistralviering van dit seizoen in de Kruisherenkapel. Op de 3de zondag in juni (16 juni) zingt Mistral op uitnodiging van koor Amicanto tijdens een eucharistieviering om 10.45 uur in de parochiekerk (Sint Servatius) in (Heeswijk-)Dinther. Voorganger is oud-pastoor Joost Jansen, O.Praem. Vakantie Dit…

Oud-Mistrallid Marianne Jorissen overleden

Ruim een jaar nadat haar man Frans overleed is maandag 15 april toch nog onverwacht oud-Mistrallid Marianne Jorissen overleden. Onlangs nog maakte ze aan het Mistralbestuur bekend dat ze niet meer mee kon zingen en daarom haar lidmaatschap jammer genoeg na ruim 15 jaar moest opzeggen. Haar fysieke beperkingen belemmerde…

21 april: Eigenaarschap, Ik ben de Goede Herder

Tegenwoordig doet in bedrijven en opleidingen een nieuwe term opgang: Eigenaarschap. Daarmee wordt bedoeld dat medewerkers en leerlingen/studenten verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de taken waarvoor ze staan. Dat ze vanuit een intrinsieke motivatie er voor willen zorgen ‘dat het goed komt’. In het evangelie van vandaag geeft Jezus aan…

30 maart: Paaswake

Deze viering staat in het teken van een nieuw begin. Het is een viering van nieuw Licht en hoop. We nodigen u uit om vol bezinning en verwachting samen te bidden en te zingen. Uiteraard zingt koor Mistral weer o.l.v. Niels van Dalsum. Het koor wordt begeleid door Cora van…

18 februari: Ontdek jezelf…

Op de eerste zondag van de vasten willen we stil staan bij onszelf. Elke mens wordt nu en dan naar de woestijn gedreven. Een plek waar alles ontbreekt, wat overbodig is en niet essentieel. Soms is die woestijn een cel, soms een ziekbed, een ruzie of een zonde. Je wordt…

Drie jubilarissen bij Mistral!

Jaarlijks houdt Mistral een Algemene LedenVergadering. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar activiteiten in het nieuwe jaar. En natuurlijk legt onze penningmeester verantwoording af over het beheer van, met name, de contributiegelden. Hoewel er twee bestuursleden aftredend waren en zich herkiesbaar stelden, melden zich twee…

Mistral steunt KWF

Mistral is méér dan een koor, de koorleden zijn betrokken op elkaar. De koorleden hebben de strijd van Bert en Mariëlle vanaf de zijlijn machteloos gevolgd. In februari 2023 hebben we afscheid moeten nemen van ander koorlid, Frans Jorissen, die na 17 jaar de strijd tegen de kanker moest opgeven….

21 januari 2024: Mistralviering met Koor Amicanto

Deze zondag gaat het anders dan anders: het bestuur van Mistral heeft deze viering voorbereid, maar Mistral zingt niet op het priesterkoor! Koor Amicanto uit Heeswijk-Dinther is gevraagd om deze viering muzikaal te ondersteunen! Amicanto bestaat al 35 jaar en is, net als Mistral, begonnen als een jongerenkoor. Maar ook…

KERSTMIS, HET FEEST VAN HET LICHT

In deze kerstavondviering willen we samen de geboorte van Jezus vieren, die genoemd wordt ‘Licht van de wereld’. Tijdens deze viering willen we lichtpuntjes aanreiken. Lichtpuntjes die ons de weg  wijzen naar verdraagzaamheid en vrede,  ver weg en dichtbij. Dat we van ons samenzijn mogen genieten. Elkaar blijven vertrouwen, steunen…

17 december: 3de zondag van de Advent – ER IS ALTIJD LICHT

Wat er ook gebeurt, het leven vraagt ons om met hoop door te gaan. Want ‘ER IS ALTIJD LICHT’, kleine of grote vreugdevolle momenten, nieuwe kansen die de moeite waard zijn om op te pakken. Hoop doet ons verlangen naar dat licht. Hoop doet leven! Koor Mistral o.l.v. Niels van…

15 oktober: Neem de tijd!

Het thema in deze Mistralviering “Neem de tijd”, vraagt om aandacht voor wat er is op dit moment.  Want alles heeft zijn eigen tijd. Niets is nietszeggend, niets gebeurt zomaar. Niets is vanzelfsprekend, alles is van betekenis.  Dus neem de tijd om het leven te vieren, zondag 15 oktober, 10.00 uur,…

17 september: Vredesweek 2023

De Mistralvakantie zit er op en op zondag 17 september is de eerste Mistralviering van het nieuwe seizoen in de Kruisherenkapel. Aanvang 10.00 uur. Het thema van Pax voor deze vredesweek is:  (ON)VREDE EN NU? In deze viering in de vredesweek gaan we op zoek naar onvrede en wat wij…

Geroepen en gezonden

Dit is het thema van de Mistralviering van Breken en Delen op zondag 18 juni om 10.00 uur in de Kruisherenkapel.  Het is de tijd van het jaar waarin mensen eropuit gaan. Het weer wordt beter en de vrije dagen breken aan.  We zoeken nieuwe bestemmingen, vreemde oorden om daar uit…

Mistral te gast in De Watersteeg – Veghel

Op speciaal verzoek is Mistral uitgenodigd om een “concert” te geven in verzorgingshuis De Watersteeg in Veghel op 24 mei. Mistral werd gastvrij ontvangen, waarna het concert begon. Eerst werden wat bekende en minder bekende, mooie liederen gezongen. Na de pauze kwamen meezingers aan bod, die enthousiast door het publiek…

“Weet dat het goedkomt…”

Op zondag 21 mei is dit het thema van de Mistralviering. Het is Wezenzondag. Dit is precies de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De leerlingen voelen zich niet meer compleet want hun Meester is niet meer bij hen en de Geest is nog niet gekomen. Een moment bij uitstek om…

HOOP

Je zou kunnen denken: ik hoop…., maar wel: ‘tegen beter weten in’… Maar is hoop niet het geloof in een betere toekomst? En ook het vermogen om die toekomst actief te verwezenlijken? In deze verwarde wereld zien we immense problemen. Toch blijven we op zoek naar hoop op betere tijden. Hoop geeft…

Als het leven anders loopt…

Na de viering op 19 maart in de Kruisherenkapel was Mistral ‘s middags te gast bij een Herinneringsconcert van Christine Veldhoen Uitvaartzorg in de Foyer van theater Markant in Uden. Het thema was deze keer: ‘ Als het leven anders loopt…’.  Genodigden waren mensen die in het afgelopen jaar een…

‘Leer ons zienderogen horen’

‘Geef ons doof en blind, weer ogen van een kind Dat ons de oren open gaan, leer ons zienderogen horen’.  Deze regels uit het openingslied hebben wij als thema gekozen voor de Mistralviering van 19 maart om 10.00 uur. In het evangelie lezen we hoe Jezus een blinde man zicht…

Website weer online!

Ruim 14 dagen heeft onze website op ‘zwart’ gestaan door een heel vervelende technische storing. Gelukkig is het helemaal opgelost. Inmiddels is de site verhuisd (Daar merk je overigens niks van!). Maar Mistraluden is weer veilig ONLINE! Onze excuses voor het ongemak in de afgelopen weken!

Voorbij vijanddenken, verlies elkaar niet

Tijdens deze themaviering zetten we de regel “bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen” centraal. Geen gemakkelijke opdracht! Misschien wel te veel gevraagd? We gaan op zoek naar mogelijkheden. Daar, waar wij onze onvolmaaktheid erkennen, vinden we liefde en vergeving. Door liefde wordt het onmogelijke mogelijk, voorbij vijanddenken…

Zoek de stilte…

Even luieren kan zo lekker zijn. Maar vreemd genoeg krijgen we het zelden voor elkaar om echt rust te nemen en de stilte op te zoeken. Terwijl het heel nuttig is om gas terug te nemen en niks te doen. Daarmee brengen we onze gedachten letterlijk op andere gedachten. Kunnen…

Mistrallid Frans Jorissen kreeg een lintje!

Tijdens een vergadering/kerstbijeenkomst van de Stichting Schoolsport is Mistrallid Frans Jorissen in het zonnetje gezet. Hij kreeg uit handen van Harold van den Broek, loco-burgemeester van de gemeente Maashorst, de versierselen uitgereikt die horen bij een Lid in de Orde van Oranje Nassau. Frans is een gedreven man, die zich…

Mistral in de Kersttijd

Mistral is in de kersttijd regelmatig te horen: ZATERDAG 24 DECEMBER, Kerstavond 19.30 uur in de Kruisherenkapel In deze Kerstviering met Mistral is het thema: ‘VREDE VOOR IEDEREEN….??’ Vrede was het eerste woord waarmee Jezus onder de mensen kwam. Omdat het misschien wel het diepste verlangen is dat ieder mens,…

Zoek de verbinding!

We leven in een maatschappij, waarin iedereen vooral bezig is met zichzelf. Vaak zijn we overtuigd van onze eigen mening en zetten we ons af tegen anderen. We mogen andere opvattingen hebben, maar maak elkaar niet af. Probeer verbonden te blijven met elkaar. Zoek toenadering. Maar hoe doen we dat?…

Tekstgroep Mistral gestopt

Zoals reeds eerder aangekondigd had de Mistral Tekstgroep besloten te stoppen met het voorbereiden van vieringen. In de laatste viering van het seizoen, op zondag 10 juli, bedankte Mistralvoorzitter Ria Ooms de Tekstgroep: “De tekstgroep Mistral heeft, vanaf de eerste viering die Mistral in de Kruisherenkapel heeft uitgevoerd, een belangrijke…

Twee Mistralvieringen in juni

Naast de gebruikelijke Mistralviering op de 3de zondag van de maand in de Kruisherenkapel, zingt Mistral ook nog op zaterdag 18 juni in de Petruskerk. Beide vieringen hebben hetzelfde thema: … en niet van brood alleen. We vieren Sacramentsdag. Het samen aan tafel gaan en dingen delen speelt in onze…

Mistrallid geridderd!

Afgelopen week werd Mistrallid Jeanne van de Leest-van den Elsen opgenomen in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Maashorst, Paul Rüpp. Zo’n 25 jaar was Jeanne betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Baggemèrt tijdens carnaval. Maar dat was niet het enige van…

Meimaand: Mariamaand

Van oudsher is de meimaand, Mariamaand. Daarom is de Mistralviering op zondag 15 mei volledig gewijd aan Maria. Maria is een boeiende vrouw, ondanks dat ze stil en onopvallend was. Zij staat dan ook centraal in deze viering. Dagelijks wordt Maria in de kapel bezocht door mensen, die hun zorgen…

Indrukwekkende Palmpasenviering

Op Palmpasen verzorgde Mistral een heel bijzondere viering in de Kruisherenkapel. Als thema was gekozen: ‘De weg wijst zichzelf…’. Bij binnenkomst kregen alle bezoekers een rugzakje uitgereikt met een palmtakje en een boekje, getiteld ‘God doet niets’ (geschreven door koorlid Erick Mickers). Het koor zat bij aanvang tussen de bezoekers…

Mistral in de Goede Week

In de Goede week verzorgt Mistral twee vieringen. PALMPASEN op zondag 10 april om 10.00 uur De weg wijst zichzelf….. Dit jaar verzorgt Mistral in de Kruisherenkapel een eigentijdse viering. Daarbij staat het passieverhaal van de mens centraal. Bij het passieverhaal denken de meeste mensen alleen aan het lijdensverhaal van…

Oordeel niet te snel!

Dat is het thema van de nieuwe Mistralviering op zondag 20 maart om 10.00 uur. Soms zijn er situaties, dat je volkomen op het verkeerde been wordt gezet. We hebben vaak snel een mening over anderen. Op sociale media zie je regelmatig, dat mensen snel reageren en een mening hebben,…

Mistral zingt 18 juni in Petruskerk

Driemaal is scheepsrecht! Twee keer moest een uitnodiging van pastoor van de Laar worden gecanceld door de corona-beperkingen. Er is een nieuwe afspraak gemaakt en het moet heel gek gaan als deze afspraak wéér gecanceld zou moeten worden. Mistral zingt nu zaterdag 18 juni om 18.30 uur in de Petruskerk!…

Warme woorden

Op de website van de Petrusparochie, Uden, plaatste pastoor John van de Laar het volgende artikel: BONDGENOTEN Toen ik in september 2017 in de Petrus parochie werd benoemd, had ik een aantal doelstellingen voor ogen. Op de eerste plaats uitdragend dat we sámen kerk zijn en dat daarbij een ieder…