Warme woorden

Op de website van de Petrusparochie, Uden, plaatste pastoor John van de Laar het volgende artikel: BONDGENOTEN Toen ik in september 2017 in de Petrus parochie werd benoemd, had ik een aantal doelstellingen voor ogen. Op de eerste plaats uitdragend dat we sámen kerk zijn en dat daarbij een ieder…

Nieuwe Mistralviering in aantocht!

Het bestuur van de Kapelgemeenschap heeft aangekondigd om de vieringen in de Kruisherenkapel per 23 januari 2022 te hervatten. Dat betekent dat de eerstvolgende Mistralviering gepland staat op zondag 20 februari om 10.00 uur. Op dit moment is nog niet bekend of het koor dan ook live zal kunnen zingen,…

Mistralvieringen januari gecanceld

In januari stonden twee vieringen gepland: Zaterdag 15 januari, een viering in de Petrusparochie in Uden: Mistral verheugde zich er op, maar de covid-maatregelen maken het niet mogelijk. Er zijn slechts 4 zangers toegestaan. In goed overleg met pastoor van de Laar is daarom besloten om deze viering uit te…

ALLE VIERINGEN GECANCELD !

Het bestuur van de Kapelgemeenschap heeft, na de corona-persconferentie van vandaag, het volgende bekend gemaakt: Beste bezoekers van de vieringen van de Kapelgemeenschap Ter Linde in de Kruisherenkapel,  Nieuwe Coronasituatie: Op de persconferentie van vandaag, 18 december 2021 is duidelijk geworden dat de lock down met de maatregelen gericht zijn…

Website vernieuwd

De regelmatige bezoeker valt het meteen op: de website is vernieuwd en heeft vanaf vandaag een iets andere uitstraling. De oude website was al weer 11 jaar oud en moest technisch gezien, nodig vernieuwd worden. Dat is nu dus gebeurd en de technieken zijn aangepast aan de eisen van deze…

Mistral leeft weer!

De corona-periode heeft diepe impact gehad op onze samenleving en ook koor Mistral heeft de negatieve gevolgen gemerkt: bijna anderhalf jaar niet meer met elkaar gezongen, elkaar nauwelijks ontmoet. Voor een vriendengroep als Mistral, want zo kunnen we het rustig noemen, is dat zwaar geweest. Maar het bestuur bleef actief…

Mistrallid Jan Uijen overleden

Op 3 juni overleed na een langzaam afnemende gezondheid, het oudste Mistrallid Jan Uijen. Ruim 10 jaar was hij een zeer gewaardeerde bas in ons koor. Dinsdag wordt hij in een besloten viering uitgedragen. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies. Hij zal zeker gemist worden,…

Corona – COVID-19

Als gevolg van de negatieve ontwikkelingen rond het coronavirus, met name t.a.v. koren, kan ook Mistral niet repeteren en ook niet optreden. Mistral staat te springen om weer te beginnen, zodra het groene licht wordt gegeven en de situatie weer veilig is. Achter de schermen wordt het contact tussen de…

Mistralviering op Vredeszondag: anders dan anders

Zondag 20 september was de eerste keer sinds februari, dat er weer een Mistralviering kon zijn. De corona-uitbraak maakte dat onmogelijk. En ook nu nog steeds is voorzichtigheid geboden. Daarom heeft Mistral op Vredeszondag ook niet live gezongen. Er is naar een oplossing gezocht om de viering een Mistralsfeer mee…

Herinneringsboom

Uden was het episch centrum van de corona met een ongekend hoog aantal slachtoffers. Dit was voor Christine Veldhoen Uitvaartzorg aanleiding om iets te doen voor de vele families die van iemand afscheid hebben moeten nemen. Samen met de Gemeente Uden is besloten om een Herinneringsboom te planten ter nagedachtenis…

Mariaviering met Mistrallers

Twee keer per jaar kwamen bewoners van de gesloten afdeling naar de Kruisherenkapel voor een korte Mariaviering, in mei en oktober. Er werden Marialiederen gezongen, kaarsjes opgestoken, mooie teksten gelezen, etc. Door corona was dat niet mogelijk. Juist in deze tijd is daaraan behoefte. Bij enkele Mistralleden is het idee…

Mistral en corona

Op 11 maart kwam het bericht dat Mistral niet meer bij elkaar mocht komen voor repetities en vieringen. Het was een vreemde gewaarwording.  Nu, bijna twee maanden verder, is er nog steeds geen zicht op wanneer repetities en vieringen hervat kunnen worden.  Ook in het koor heeft corona zijn sporen…

Toch Paasviering in Kruisherenkapel

update 11 april 2020 Het corona-virus maakte het niet mogelijk om een paaswake te vieren in de kapel. Maar toch is er een paasviering gehouden op zaterdag 11 april om 19.30 uur.  Voorgangers waren Mechteld Mickers en Henk Trimbach. Niels van Dalsum verzorgde de muzikale invulling. Omdat er geen bezoekers…