Mistral bestuur

Het bestuur van Mistral regelt alle algemene, praktische zaken rond het koor, alsmede de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen. Soms worden ad-hoc-commissies benoemd om een bepaalde activiteit op te zetten.

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Ria Ooms, voorzitter
 • Ria van der Avoird, secretaris
 • Karin Klösters, penningmeester
 • Jacques Delemarre, lid
 • Cora van Nieuwenburg, lid
 • Thea van Nistelrooij

Voorbereiding vieringen

Naast het zingen in vieringen in de Kruisherenkapel levert Mistral een belangrijke bijdrage aan de vieringen. Eigentijdse teksten en liederen worden op elkaar afgestemd, zodat er een mooi geheel ontstaat, die veel mensen aanspreken. Doorgaans zijn de vieringen Woord- & Communievieringen met een steeds wisselende voorganger.

In juli hield de Tekstgroep na ruim 35 jaar op te bestaan. De voorbereidingen voor de vieringen is vanaf september 2022 overgenomen door adhoc gevormde werkgroepjes.

Repertoirecommissie

De repertoirecommissie gaat op zoek naar nieuwe liederen. Deze worden beoordeeld op muziek en tekst en bruikbaarheid binnen Mistral.

In de repertoirecommissie hebben zitting:

 • Niels van Dalsum
 • George van Geem
 • José Kuppen
 • Jeanne van de Leest
 • Mechteld Mickers

Daarnaast…

worden regelmatig ad-hoc-commissies ingesteld om speciale dingen te organiseren, zoals bijv. de jaarlijkse Mistraldag.