Organisatie

Mistral bestuur

Het bestuur van Mistral regelt alle algemene, praktische zaken rond het koor, alsmede de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen. Soms worden ad-hoc-commissies benoemd om een bepaalde activiteit op te zetten. Het huidige bestuur bestaat uit:

Ria Ooms, voorzitter

Ria van der Avoird, secretaris

Karin Klösters, penningmeester

Carola de Bruijn, lid

Truus van Hees, lid

Cora van Nieuwenburg, lid

Tekstgroep

Naast het zingen in vieringen in de Kruisherenkapel levert de Mistral Tekstgroep een belangrijke bijdrage aan de vieringen. Eigentijdse teksten en liederen worden op elkaar afgestemd, zodat er een mooi geheel ontstaat, die veel mensen aanspreken. Doorgaans zijn de vieringen Woord-&Communievieringen met een steeds wisselende voorganger. De Tekstgroep bestaat uit:

Niels van Dalsum

Jacques Delemarre

Frans Jorissen

Anny Nota

Leo Rijkers

Daarnaast wordt de Tekstgroep regelmatig uitgebreid met de voorganger(s) van de volgende viering.

Repertoirecommissie

De repertoirecommissie gaat op zoek naar nieuwe liederen. Deze worden beoordeeld op muziek en tekst en bruikbaarheid binnen Mistral. Uiteraard is er nauw overleg met dirigent en tekstgroep.

In de repertoirecommissie hebben zitting:

Dori Delemarre

George van Geem

Ria Ooms

Mechteld Mickers

José Kuppen

Thea van Nistelrooij

daarnaast...

worden regelmatig ad-hoc-commissies ingesteld om speciale dingen te organiseren, zoals bijv. de jaarlijkse Mistraldag.