Een viering voorbereiden is één ding; zorgen dat er mensen komen, een ander!

Er hoort dus ook publiciteit bij.

De Tekstgroep deed dat op 3 manieren:

  1. Via het Udens Weekblad
  2. Via de KapelPost
  3. Via de website Mistraluden.nl

Inhoud van het artikel

Bij het schrijven van een artikeltje moet je je realiseren dat mensen niet op jouw boodschap zitten te wachten. Het moet dus pakkend en boeiend geschreven zijn.

Gebruik korte zinnen en houdt de boodschap kort. Zorg dat mensen geprikkeld worden!

Daarnaast is belangrijk je te realiseren, voor wie schrijf je het? Pas daarop je verdere informatie op aan en bedenk een pakkende kop, bijvoorbeeld het thema (Voor het Udens Weekblad is dat een herkenbare kop: Mistral zingt in de Kruisherenkapel.)

Voor het Udens Weekblad is belangrijk, dat je vermeld: wat, waar, wanneer en hoe laat. Een korte omschrijving van het thema en afsluiten met: voor méér informatie www.mistraluden.nl.

KapelPost-lezers weten dat het in de kapel is en eigenlijk is alleen de datum en tijd van belang. Een verwijzing naar de Mistral-site is ook zinnig. Al deze info mag ook achter in het artikeltje staan.

Voor de website zou een uitgebreider stukje kunnen, als in de Kapelpost, zonder verwijzing naar de site.

Aanleveren artikeltje

Voor het Udens Weekblad kun je het stukje uiterlijk 10 dagen voor de viering sturen naar Anny Nota [annynota(et)home(punt)nl]. Zij zorgt dat het op tijd bij de juiste persoon terecht komt.

Voor de KapelPost moet het stukje ruim 3 weken tevoren worden aangeleverd bij de redactie van KapelPost [info(et)kapelgemeenschap(punt)nl]. Kijk in de KapelPost van de maand ervoor voor de uiterste kopijdatum.

Het stukje voor de website wordt bij voorkeur tegelijk met stukje voor de KapelPost ingestuurd naar de webmaster [info(et)mistraluden(punt)nl).