sliderslidersliderslider

Welkom op de website van Mistral.

 

Eigentijds, gemengd middenkoor

en is verbonden aan de Kruisherenkapel in Uden.

 

 

 

 

Laatste nieuws:


 

Mistral en Wereldmissiedag

 

27 september 2020

 

Op zondag 18 oktober staat de Mistralviering in het teken van Wereldmissiedag.

 

Van oudsher zijn Udenaren en ook de Kapelgemeenschap betrokken bij mensen in de Derde Wereld, die het in veel opzichten veel minder hebben dan wij.

Hoewel de landelijke actie gericht is op Afrika, richten wij onze aandacht op een project van de Kruisheren in Papua Nieuw-Guinea. De opbrengst van de Vastenactie zou hiervoor bestemd worden, maar door corona is deze actie in het water gevallen.

 

Gezondheid is een van de belangrijkste peilers van ons bestaan. Ongezonde voeding heeft veelal ziektes en virussen tot gevolg.

De Kruisheren in Agats proberen de mensen te bewegen om beter en gezonder te leven door ze te leren, hoe ze groenten en fruit moeten kweken en verbouwen. D.m.v. cursussen wordt hen dat bij gebracht. Maar omdat zo’n project tijd kost voordat de resultaten merkbaar zijn, krijgen de kinderen op school één keer per week een gezonde maaltijd. Júist voor hen is dit van groot belang.

Dit project zorgt er voor, dat de mensen straks zichzelf kunnen helpen. Hen wordt geleerd, hoe ze zélf voor een betere toekomst kunnen zorgen.

In de Mistralviering staat dit thema centraal. Prior-Provinciaal van de Kruisheren, Peter Snijkers, gaat in deze viering voor. Na afloop wordt voor dit doel gecollecteerd.

 

Mistral zingt niet live, maar net zoals op Vredeszondag, zullen de Mistralliederen van  te voren worden opgenomen en ten gehore worden gebracht tijdens deze viering. Deze situatie zal overigens voorlopig nog even voortduren zolang de veiligheid rond corona dat vereist. Méér informatie vindt u op www.mistraluden.nl.

 

Mistralviering op Vredeszondag: anders dan anders

 

25 september 2020

 

Zondag 20 september was de eerste keer sinds februari, dat er weer een Mistralviering kon zijn. De corona-uitbraak maakte dat onmogelijk.

En ook nu nog steeds is voorzichtigheid geboden. Daarom heeft Mistral op Vredeszondag ook niet live gezongen.

Er is naar een oplossing gezocht om de viering een Mistralsfeer mee te geven: de repetities zijn weer begonnen (met in achtneming van de coronaregels) en tijdens die repetities werden opnamen gemaakt die tijdens de viering werden weergegeven.

Natuurlijk is live-zingen veel mooier, maar deze oplossing werd als een waardige oplossing ervaren door de aanwezigen.

 

TOEKOMST

 

Niemand kan voorspellen hoe de toekomst er uitziet. Het Mistralbestuur heeft daarom besloten om voorlopig niet live te zingen omwille van de veiligheid. Komende Mistralvieringen zal dus van deze optie gebruik worden gemaakt. Wanneer het weer verantwoord is, zal Mistral weer live in de vieringen gaan zingen.

 

Hoe het op Vredeszondag klonk, kunt u beluisteren in onderstaande compilatie (Let wel: het is géén CD-opname…):